Studio Seminar

In Studio Seminar werken CMD studenten aan een eigen opdracht. Een zelf geformuleerde onderzoeksvraag en self-propelled creatief onderzoek staan hierbij centraal.Per jaar starten ongeveer 180 studenten in Studio Seminar. Dit levert groot aantal producties op. Deze website wordt een selectie projecten gepresenteerd (wat de opleiding betreft) van hoogwaardige kwaliteit.

Twee keer per jaar wordt Studio Seminar afgesloten met: een driedaags seminar. Op de tweede dag van het seminar is de expositie in de middag geopend voor publiek en in de vorm van een netwerkevent.Met seminar en body of knowledge willen de CMD studenten en opleiding een bijdrage leveren aan het werkveld door middel van kennisdeling en practice-based research.

Met seminar en body of knowledge willen de CMD studenten en opleiding een bijdrage leveren aan het werkveld door middel van kennisdeling en practice-based research.

Alle blogs van studenten zijn te vinden op:

cmdstudio.hu.nl/seminar